Vše připraveno, těšíme se na vás…

Přátelé,  tak je to tady! Osm měsíců intenzivní práce s jediným cílem a přáním. Na přelom srpna a září pro vás připravit dobrou muziku a zábavu pro rozloučení s prázdninovým obdobím a do dalšího období vykročit správnou nohou.

V místě akce jsou připraveny na 20 výčepních zařízení a píp, ze kterých bude točeno šest druhů piva od 11° po 13°, míchané alkoholické i nealkoholické nápoje, jagermaister team, čajovna, grilované speciality, prodej svítícího zboží, triček, ale i hořických trubiček a dalších specialit a drobných předmětů. V provozu bude také místní restaurace a dětské hřiště.

Kromě vlastního programu v areálu, nabízí nejbližší okolí celou řadu možností a dalších aktivit. Patří mezi ně možnost koupání na unikátním koupališti Dachova, cyklostezka spojující koupaliště se světově známým sochařským sympoziem, možnost projížďky po legendárním okruhu 300 Zatáček Gustava Havla, vyhlídka z přilehlé Masarykovy věže samostatnosti s výhledem na celé Podkrkonoší, celá řada dalších typů na moto, cyklo a pěší výlety.

Zpestřením bude ,,kuličková soutěž o divácky nejúspěšnější kapelu“, kdy skupina s nejvyšším počtem hlasů obdrží diváckou cenu, antickou sošku bohyně vítězství Niké. Bohatá tombola o CD věnované osobně účinkujícími interprety, soudky s pivem, knihy o Zemi, dějiny MS ve fotbale, publikace o motosportu v Hořicích, Hořické trubičky atd. Výtěžek tomboly bude věnován Nadačnímu fondu Modrá Niké, který podporuje motivace a rozvíjení talentu v oblasti sportu, kultury či jiných oblastech, a to zejména osob se sociálním či jiným handicapem.

Na co hlavně? Vedle odpovídajících kapacit kvalitního zázemí jsou hlášeny perfektní předpovědi počasí. Ze všeho nejvíc se na vás těší 14 kapel a jejich interpreti, od kterých uslyšíte řadu legendárních skladeb, jako například Dívka s perlami ve vlasech od Aleše Brichty, Na Václavským Václaváku v podání Viléma Čoka, Kluci z ročníku X od Karamelu. Vše ,,v konfrontaci“ s kapelami jako např. FanFan, Greedy Invalid, Black Bull. Na své si rozhodně přijedou i fanoušci kapel Komunál, Traktor, Krucipüsk a dalších.

Vše je tedy připravené! Připojujeme proto už jen informaci, že areál se návštěvníkům v pátek otevírá v 16 hod. a v sobotu v 11hod. A k tomu něco málo společných pravidel, abychom vše zvládli ke spokojenosti všech, kteří se zúčastní.

Těšíme se na vás v pátek 31. 8. a v sobotu 1. 9. 2012 v Hořicích v Podkrkonoší.

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:

1. Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní kontrola. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a osobní prohlídky.

2. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru akce skleněné i umělohmotné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, zbraně, a zdraví nebezpečné předměty a látky. Při nerespektování tohoto zákazu budou předměty tohoto charakteru bez náhrady zabaveny.

3. S výjimkou akreditovaných novinářů není dovoleno vnášet do prostoru festivalového areálu magnetofony, profesionální fotoaparáty a videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů za účelem profesionálního využití je bez souhlasu pořadatele přísně zakázáno.

4. Pro focení účastníků s účinkujícími je vymezen prostor pro autogramiádu. Majitel vstupenky a identifikačního pásku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody,  v rozporu s výše uvedeným popisem, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

5. Vstupenka z předprodeje pozbývá platnosti po odtržení kontrolního útržku. Opuštění areálu a návrat zpět je možný pouze s platným identifikačním páskem.

6. Vstupenka a identifikační pásek je platný pouze pro jednu osobu. Jakkoliv poškozená vstupenka nebo identifikační pásek pozbývá platnosti. Poškozená vstupenka nebo identifikační pásek se nevyměňuje.

6. Padělání vstupenek a identifikačních pásků je nepřípustné a trestá se podle zákona.

7. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popř. odložení festivalu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytuje.

8. Změna programu a termínu vyhrazena.

9. Je zakázáno vstupovat na ohrazená místa v areálu, přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.

10. Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.

11. Parkování je možné na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů.

12. Do areálu je zakázán vstup se psy a dalšími zvířaty.

13. K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.

14. Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a přistižená osoba bude vykázána z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.

15. Prosíme všechny účastníky festivalu, aby dodržovali základní motto festivalu PROTI NÁSILÍ A NETOLERANCI.

 

 
 
previous next
X