Poděkování reklamním partnerům

Je to až těžko k uvěření, The legends rock fest se rozhodlo podpořit na čtyři desítky reklamních partnerů!!! K nim se přidala celá řada médií. V současné době se nedá říct, že všichni ti, kteří vytváří a jsou nositeli přidané hodnoty, by měli jakkoli na růžích ustláno. Navzdory tomu se akce setkala se vstřícností a podporou, kde jediným limitem bylo to, co je nazýváno otázkou možného.

Snad jediným místem, kde při projednávání žádosti, o třeba jen symbolický finanční příspěvek, bylo této akci řečeno kategorické NE, byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Spolu s ním, obdobné komentáře zazněly i od dalších volených činitelů veřejného života. Podle všeho u těchto činitelů tato forma zábavy ne zcela odpovídá jejich představám a kodexu vhodné zábavy a ,,vybrané“ formy kultury.

Beatová a rocková muzika ve svých textech nezřídka poukazuje na odtrženost státního aparátu a jejich představitelů od skutečných přání lidí a jejich představ o běžném životě. To, jak současná muzika, neméně pak i ta 80. a 90. let. Je zřejmé, že mnoho z hitů z doby před 20 lety neztratilo ni trochu na své hodnotě. Jsou stále živé a opět nabývající na své aktuálnosti a významu.

Při vědomí nesnadnosti současné doby jsme až tak kladnou odezvu a podporu ze strany reklamních partnerů opravdu nečekali. Všem proto náleží speciální sekce partneři a všem o to větší poděkování. Doufejme, že se o ,,nevybranou formu živé kultury“ nenecháme připravit a za hojné účasti si ji užijeme podle svého.

 

 
 
previous next
X